AUDYCJE

Audycje - Zapraszamy do odsłuchania archiwalnych audycji "Klasyka Muzyczna", "Klasyka monograficzna" i "Klasyka w Polsce" prowadzonych przez Alinę KurczewskąEwę Mikołajewską.

Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Piątek
19.02 2021

Jedną z najważniejszych instytucji muzycznych naszego miasta jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego główny organizator nie tylko Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych, ale także szeregu innych ciekawych wydarzeń muzyczych. O najnowszych projektach Towarzystwa autorka audycji rozmawia z Magdą Wiśniewską vice dyrektorką do spraw artystycznych Towarzystwa. W audycji także rozmowa z poznańskim pianistą Michałem Francuzem o świeżo wydanej płycie z nieznanymi triami fortepianowymi polskich kompozytorów: Żeleńskiego, Szeluty i Fitelberga. W audycji także wspomnienie o Luigim Boccherinim w związku z 278. rocznicą urodzin kompozytora.

Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Środa
17.02 2021

Gościem audycji jest jeden z najbardziej uzdolnionych młodych polskich pianistów Jacek Kortus, finalista XV Konkursu Chopinowskiego, pedagog poznańskiej Akademii Muzycznej. Rozmowa dotyczy artystycznych działań pianisty w okresie pandemii i planów. Ilustracją rozmowy są nagrania Jacka Kortusa solo, a także w duetach: z tenorem Tomaszem Zagórskim i bandoneonistą Wiesławem Prządką.

Klasyka Muzyczna

Alina Kurczewska

Wtorek
16.02 2021

Dziś prezentujemy pierwszą po ponad czterech miesiącach recenzję z Koncertu Filharmonii Poznańskiej z cyklu „Beethoven nasz współczesny". Gośćmi programu są Jacek Sykulski — dyrektor Poznańskiego Chóru Chłopięcego oraz śpiewaczka Marzena Michałowska. Swą opowieść o retoryce muzycznej w kolejnym spotkaniu Mikołaj Zgółka poświęcił utworowi Carla Fariny "Capriccio stravagante".

Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Piątek
12.02 2021

W audycji wspomnienie o Ryszardzie Wagnerze w 138. rocznicę śmierci tego twórcy dramatu muzycznego i rozmowa z prorektorem poznańskiej Akademii Muzycznej prof. Sławomirem Kamińskim o najbliższych działań artystycznych Uczelni. Mija też 23. rocznica śmierci Edmunda Grabkowskiego długoletniego dyrektora poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, wielkiego znawcy życia i twórczości patrona Towarzystwa. W audycji archiwalna rozmowa z 1986 roku.

Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Środa
10.02 2021

W audycji mowa o terapeutycznym działaniu muzyki, a także o wybitnych śpiewakach: Leontynie Price i Wiesławie Ochmanie. W związku ze 112. rocznicą tragicznej śmierci Mieczysława Karłowicza wybitnego kompozytora wspomina znawca jego życia i twóczości poznański muzykolog Henryk Anders. Wspomnieniom towarzyszy muzyka Karłowicza.

Klasyka Muzyczna

Alina Kurczewska

Wtorek
09.02 2021

O powrocie koncertów Filharmonii Poznańskiej z udziałem publiczności mówi dyrektor tej instytucji Wojciech Nentwig. 17 lutego w 1961 roku, a więc 60 lat temu Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego rozpoczęło działalność w dzisiejszym kształcie organizacyjnym. Tę historię przywołujemy w rozmowie z Romualdem Połczyńskim, wieloletnim sekretarzem i skrupulatnym kronikarzem Towarzystwa.

« 1
3 4 »