Juliusz Cezar w Egipcie (22.09 sobota, 23.09 niedziela)
2018-09-04 00:00

Opera Haendla na scenach poznańskiego Teatru Wielkiego

JULIUSZ CEZAR W EGIPCIE

 

22.09 godz. 19:00

23.09 godz. 18.00 

 

Teatr Wielki, Poznań

 

kierownictwo muzyczne - Paul Esswood 

projekt graficzny - Michał Leśkiewicz

 

 

Giulio Cesare - Kacper Szelążek

Cleopatra - Anna Gorbachyova

Tolomeo - Rafał Tomkiewicz

Cornelia - Christie Cook

Sesto - Annie Fredriksson

Achilla - Yuriy Hadzetskyy

Curio - Marcin Hutek

Nireno - Damian Ganclarski

 

Podobno nie można lubić jednocześnie Bacha i Händla. Dla tych, którzy widzą w tych nazwiskach przeciwstawienie: zapomniany mistrz i karierowicz-światowiec, Giulio Cesare in Egitto może być szczególnym kamieniem obrazy. Opera ta przyniosła Händlowi triumf natychmiastowy i trwały. Nie zdetronizował jej nawet ruch powrotu do muzyki dawnej w ostatnich dziesięcioleciach. Mimo wszelkich odkryć, gdy znamy operę barokową nieporównanie lepiej niż mogła ją znać dawniejsza publiczność, to właśnie Giulio Cesare pozostaje głównym reprezentantem swej epoki. Być może decyduje o tym swoisty muzyczny internacjonalizm Händla, jego zdolność łączenia wzorów niemieckiego, francuskiego, angielskiego i przede wszystkim włoskiego stylu teatru muzycznego w przekonującą i spójną całość. Umiejętność ta i zainteresowanie wielką różnorodnością europejskiej muzyki łączy Händla przede wszystkim z… Bachem. Jest więc dzięki temu Cezar swoistą encyklopedią opery barokowej, ale też jednym z tych dzieł, w których Händel budował swoją – inną oczywiście niż Bachowska – wersję wielkiej międzynarodowej syntezy. Można powiedzieć bez przesady, że sto pięćdziesiąt lat europejskiego teatru muzycznego pracowało na świetność tej opery.

 


Powrót