XII Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski (30.06-21.07 niedziela-niedziela)
2019-06-20 00:00

29 czerwca sobota
Dwór w Kalinowej
godzina 19.30

Kalinowa 99
98-235 Błaszki

Ensemble Frédéric
Adam Klocek - wiolonczela, dyrygent

Jacek Woleński – słowo o muzyce

 

Stanisław Moniuszko - I Kwartet smyczkowy d-moll
Stanisław Moniuszko - II Kwartet smyczkowy F-dur
Stanisław Moniuszko - Mazur z opery "Halka"
Stanisław Moniuszko - Polonez z opery "Hrabina"

Świętujemy Rok Moniuszkowski przypominając 29 czerwca w Kalinowej i tę najbardziej znaną, i tę rzadziej wykonywaną muzykę twórcy polskiej opery narodowej. Do pierwszej kategorii z całą pewnością należą Mazur z Halki i Polonez z opery Hrabina. Usłyszymy także rzadko grywane dwa kwartety smyczkowe młodego Moniuszki, skomponowane gdy studiował w Berlinie. Ale już tu słyszymy muzykę barwną, melodyjną, zaskakującą pomysłami, zapowiadającą mistrza.
Czeka nas więc wieczór pięknej muzyki w wykonaniu Ensemble Frédéric pod dyrekcją Adama Klocka, grającego także na wiolonczeli.

„Straszny dwór” z opery Moniuszki istnieje naprawdę. To dwór w Kalinowej. Zbudowali go na początku XVII w. Łubieńscy, w formie późnorenesansowego dworu obronnego, ulokowanego na wyspie otoczonej fosą. W XIX w. ta budowla o grubych murach i niewielkich oknach wydawała się ponura, tajemnicza i nieco straszna.
Jan Chęciński, autor libretta do opery „Straszny dwór” znał dwór w Kalinowej. Znana mu była również inna przyczyna "straszności" tego dworu. 

wstęp wolny

Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski
organizowany jest przy wsparciu finansowym
właściciela marki OrganicHouse

współorganizator
HR Kalinowa

 

30 czerwca niedziela,

godz. 18.00
Sala koncertowa PSM I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu
Plac Jana Pawła II 9

Agata Kielar-Długosz - flet
Łukasz Długosz - flet

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
Michał Dworzyński - dyrygent

Danuta Synkiewicz - słowo o muzyce

C. M. von Weber – Uwertura do opery „Oberon”
W. Ziemowit Zych – Koncert na dwa flety i orkiestrę - Urbex Concerto (prawykonanie)
L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92


Koncert na dwa flety i orkiestrę dla Agaty Kielar-Długosz i Łukasza Długosza będzie pierwszym projektowanym przeze mnie po kilkunastu latach utworem z towarzyszeniem dużej orkiestry. W tym czasie doskonaliłem wiedzę o instrumentach traktowanych solistycznie i w mniejszych konfiguracjach zespołowych. Dotyczy to także fletów poprzecznych, której to rodzinie instrumentów poświęciłem w ostatnich latach kilka utworów. Eksploracja możliwości brzmieniowych fletów w tym czasie zaowocowała poszerzeniem mojej poetyki kompozytorskiej i warsztatowych umiejętności w zakresie nowych technik instrumentalnych fletów. Nabyte doświadczenia chciałbym obecnie spożytkować w formie koncertu podwójnego z orkiestrą dla dwojga wspaniałych wykonawców: Agaty Kielar-Długosz oraz Łukasza Długosza, których zainteresowanie nową twórczością koncertową na flet solo i w duecie wydatnie poszerza repertuar na te instrumenty tworzony przez współczesnych kompozytorów polskich. Poza eksploracją nowych możliwości tkwiących w technice i brzmieniowości fletów chciałbym na nowo podejść do problemu brzmienia orkiestrowego jak i w kontekście nowych brzmień wszystkich instrumentów oraz faktur i ogólnej architektury barw orkiestrowych. Niebanalne znaczenie dla koncepcji formalnej utworu ma wpływ moich doświadczeń z przestrzennością muzyki, przemieszczaniem się wykonawców-solistów w czasie gry oraz poszukiwaniem nowej relacji wykonawców i publiczności w sytuacji koncertu, w przestrzeni koncertowej. Zależy mi też na ukazaniu w formie utworu obojga solistów jak i ich wspólnej relacji w rozmaitych kontekstach i barwach orkiestry, która w moim zamierzeniu będzie także bardzo elastycznym partnerem dla solistów, takim, który towarzyszyć im będzie na różne sposoby – od kameralistycznych ujęć poprzez monokolorystyczne ensemble, po wielobarwne mozaiki brzmienia orkiestry. W samym brzmieniu orkiestry zależy mi na eksploracji takich brzmień, które stanowiłyby o modernistycznym charakterze utworu, sytuując go w XXI wieku. Zamierzam skorzystać ze środków instrumentalnych w charakterystyczny sposób indywidualnie modyfikujących brzmienie. Czynnikiem uatrakcyjniającym całość koncepcji w moim przekonaniu wydaje się być także czynnik jednoczesnej obecności dwóch osobowości solistów grających na tych samych instrumentach, stanowiący podstawę do poszukiwań poszerzonej formuły relacji pomiędzy parą solistów – także w kontekście powyższych elementów przestrzennych i ruchowych, mających w łącznym powiązaniu stanowić czynnik formotwórczy całego utworu. Repertuar koncertowy stanowiący wyzwanie dla dwóch solistów w muzyce polskiej nie stanowił do niedawna zbyt szerokiego terenu repertuarowych możliwości, szczególnie w obszarze twórczości na instrumenty dęte. Mam nadzieję, że także dzięki projektowanemu utworowi na dwa flety i orkiestrę mojego autorstwa, sytuacja ta ma szansę się poprawić. Zaś forma koncertu podwójnego, mająca duży i od dawna doceniany przez publiczność walor ciekawej sytuacji wielostronnej relacji pomiędzy dwojgiem solistów i zespołem orkiestrowym, nie wyczerpała z pewnością do dziś swego potencjału innowacyjnego i edukacyjnego.

W. Z. Zych

wstęp wolny

 

6 lipca 2019, godz. 17.00
Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie
Śmiełów 1, 63-210 Żerków

Maria Leszczyńska – wiolonczela
Radosław Kurek - fortepian

Witold Paprocki – słowo o muzyce

Ludwig van Beethoven - Sonata na fortepian i wiolonczelę C-dur op. 102 nr 1
Krzysztof Penderecki - Divertimento na wiolonczelę solo
Bohuslav Martinů - Wariacje na temat Rossiniego H.290
***
Ludwig van Beethoven - Sonata na fortepian i wiolonczelę g-moll op. 5 nr 2
Niccolo Paganini - Wariacje na jednej strunie na temat Rossiniego (opr. Maurice Gendron)

Młoda wiolonczelistka i wytrawny pianista zaprezentują repertuar, w którym poznamy trzy oblicza wiolonczeli. Po pierwsze - wyrafinowana kameralistyka w dwóch sonatach Beethovena; po drugie - błyskotliwa wirtuozeria w wariacyjnych cyklach Martinu i Paganiniego; i po trzecie - ekspresyjne brzmienie instrumentu solo w dziele Pendereckiego, łączącym współczesny język muzyki z XVIII-wieczną estetyką. Jest to jednocześnie program, w którym szlachetna rozrywka spotyka się z artyzmem najwyższej próby, oferując słuchaczowi przyjemności tak dla ucha jak i dla ducha.

wstęp wolny

 

13 lipca 2019, godz. 17.00
Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie
Śmiełów 1, 63-210 Żerków

Trio fortepianowe w składzie:
Paweł Kulczycki – skrzypce
Adam Klocek – wiolonczela
Joanna Zathey-Wójcińska – fortepian

Danuta Synkiewicz – słowo o muzyce

Dymitr Szostakowicz - Trio fortepianowe e-moll op. 67
Johannes Brahms – Trio fortepianowe H-dur op. 8

wstęp wolny

 

20 lipca 2019, godz. 18.00
Sala koncertowa PSM I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu
Plac Jana Pawła II 9

Inscenizowany koncert pieśni
Stanisława Moniuszki
„Śpiewnik domowy”

studenci i absolwenci Kierunku Wokalistyka
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego
Filii UMFC w Białymstoku:

 

URSZULA BIELENIA
PAULINA OSEŃKO
JULIA MIĘKISZEWSKA
AGNIESZKA PANAS
ALEKSANDRA PAWLUCZUK
MAŁGORZATA PIOTROWSKA
WOJCIECH URBANOWSKI
JUSTYNA WIERUSZEWSKA-BINIEK

Fortepian: KRZYSZTOF KIERCUL

Opieka wokalna: OLGA PASIECZNIK
Opieka aktorska: PAWEŁ CHOMCZYK

 

Jacek Woleński - słowo o muzyce

 

Stanisław Moniuszko


Kotek, sł. Józef Korzeniowski
Gdyby kto mnie kochał szczerze, sł. Jan Chodźko
Lirnik wioskowy, sł. Władysław Syrokomla
Groźna dziewczyna, (autor nieznany)
Pieśń Nai, sł. Józef Korzeniowski
Kwiatek, sł. Antoni Kolankowski
Pieśń Nioły, sł. Józef Ignacy Kraszewski
Złota rybka, sł. Jan Zachariasiewicz
Zosia, sł. Adam Mickiewicz
Sen, sł. Adam Mickiewicz
Serce moje, sł. Antoni Kolankowski
Polna różyczka, sł. Józef Grajnert
Czy powróci, sł. Józef Ignacy Kraszewski
Piosnka obłąkanej Ofelii, sł. Wiliam Szekspir, tłum. K. Ostrowski
Dumka, sł. Jan Czeczot
Tęsknota, sł. ros. Iwanowa, tłum. Piotr Maszyński
Dziad i baba, sł. Józef Ignacy Kraszewski
Prząśniczka, sł. Jan Czeczot


Pieśni skomponowane przez Stanisława Moniuszkę i zapisane w zeszytach nazwanych „Śpiewnikami domowymi” powstawały jako utwory, które korespondując z rozmaitymi potrzebami emocjonalnymi, intelektualnymi i estetycznymi tak zwanych zwykłych ludzi, miały być powszechnie śpiewane w domach. Miały zająć istotną rolę w życiu codziennym Polaków. I bez wątpienia zajęły.
Dziś twórczość pieśniarska Moniuszki rozbrzmiewa raczej ze scen i estrad. Domowe śpiewanie „Prząśniczki”, „Dziada i baby” czy „Lirnika wioskowego” należy do rzadkości. Czy tematy podejmowane przez kompozytora w „Śpiewniku” wydają nam się dziś nieaktualne?
Czy ów repertuar przestał być pożywką naszej wrażliwości? Czy też może po prostu śpiewanie stało się zbyt dużym wyzwaniem dla współczesnego człowieka?
My – młodzi adepci sztuki wokalnej – staramy się odnaleźć połączenie naszej emocjonalności, wrażliwości estetycznej i intelektualnej ze skarbnicą pieśni Stanisława Moniuszki. Odkrywamy w nich namiętności i relacje, które bliskie są naszym doświadczeniom i korespondują z naszym postrzeganiem świata.
Dom jest w sercu, więc śpiewamy od serca... i do serca.

wstęp wolny

 

21 lipca 2019,

godz. 17.00
Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 21

Dominika Stanisz - skrzypce
Izabela Garyantesiewicz - skrzypce
Szymon Półtorak - altówka
Adam Klocek - wiolonczela

Danuta Synkiewicz - słowo o muzyce

Haydn - Kwartet d-moll op. 76 nr 2 "Kwintowy"
F Mendelssohn - Bartholdy - Kwartet smyczkowy nr 2 a-moll

Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski organizowany jest przy wsparciu finansowym właściciela marki OrganicHouse


Powrót