Recenzje

Ewa Mikołajewska

Środa
22.01 2020

24.01 Orkiestrę popropwadził Łukasz Borowicz a wystąpiło trio Shaham Erez Wallfisch.