Klasyka monograficzna

Alina Kurczewska

Środa
20.05 2020

Alina Kurczewska w cyklu spotkań monograficznych zaprezentuje dziś archiwalną audycję ze Zdzisławem Sierpińskim - popularyzatorem muzyki związanym przez pół wieku z "Życiem Warszawy", na łamach którego publikował felietony "Impresje spoza pięciolini". Związany z Polskim Radiem nagrywał do końca życia. Zmarł w 2004 r.