Klasyka w Polsce

Alina Kurczewska

Środa
30.09 2020

W audycji o swojej muzycznej drodze mówi dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu Gabriel Chmura. Beata Górecka zaprasza na spotkanie z licznym gronem muzyków, szczególnie pianistów, którzy uczestniczyli w 54 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Henryk Cierpioł zaprasza na spotkanie z Aleksandrem Nowakiem nowym Kierownikiem Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach. Ewa Mikołajewska rozmawia z Wojciechem Nentwigiem dyrektorem Filharmonii Poznańskiej o trudnych logistycznych przygotowaniach w dobie pandemii do nowego sezonu artystycznego instytucji.