Klasyka Muzyczna

Alina Kurczewska

Środa
18.11 2020

Gościem programu jest skrzypek Bartosz Bryła, który działa jako solista i kameralista. Jest Profesorem Akademii Muzycznych w Poznaniu i we Wrocławiu, członkiem Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego a ostatnio przewodniczył gronu jury na X Ogólnopolskim Konkursie Skrzpcowym im. Zdzisława Jahnkego. W audycji słuchamy nagrań skrzypka z VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w 1981 roku oraz z krążków kompaktowych .