Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Piątek
26.03 2021

Od dawna kompozytorzy różnych epok wykazywali zainteresowanie Męką Pańską. Na ten temat autorka audycji rozmawia z ks.prof.Andrzejem Filaberem, prezbiterem archidiecezji warszawskiej, dyrektorem Instytutu Szkolenia Organistów. Rozmowie towarzyszy muzyka pasyjno-paschalna.
W audycji także kartki z muzycznego kalendarza związane ze 194.rocznicą śmierci Beethovena i 78.rocznicą śmierci Sergiusza Rachmaninowa.