Klasyka w Polsce

Alina Kurczewska

Środa
31.03 2021

W programie rozmawiamy z laureatem Złotego Fryderyka, dyrygentem Janem Łukaszewskim. Także prezentujemy wypowiedzi dyrygenta Jacka Kaspszyka, śpiewaka Jakuba Józefa Orlińskiego i akordeonisty Wiesława Prządki oraz pianisty Rafała Mokrzyckiego.