Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Środa
07.04 2021

Orkiestra św. Marcina, która powstała w 2018 r. z inicjatywy dyrygenta Piotra Deptucha oraz Przemysława Kieliszewskiego dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu wydaje właśnie kolejną płytę. Znalazły się na niej dwa utwory wybitnego polskiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego, które zostały zaprazentowanr w ub.roku podczas koncertu zaduszkowego w poznańskim Teatrze Muzycznym upamiętniając zarazem 10. rocznicę śmierci kompozytora. W audycji rozmowa z Piotrem Deptuchem, a także wspomnienie Herberta von Karajana z racji 113. rocznicy urodzin słynnego dyrygenta.