Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Środa
14.07 2021

Jednym z najcenniejszych elementów wyposażenia poznańskiej Fary są zabytkowe orany zbudowane przez Friedricha Ladegasta. Właśnie rozpoczyna się kolejna edycja letniego cyklu organowych koncertów w Farze. W audycji rozmowa z Elżbietą Karolak dyrektorką artystyczną cyklu, ilustrowana nagraniami dokonanymi na farnych organach.