Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Środa
11.05 2022

Krzysztof Szydzisz w 1992 r. założył i do dziś prowadzi Chór Kameralny Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza. Jest także dyrektorem organizowanego w Poznaniu od 1998 r. Festiwalu Universitas Cantat. 30-lecie Chóru i 15.edycja Festiwalu to doskonała okazja do rozmowy z Krzysztofem Szydziszem, której ilustracją są pieśni z Kuby, Macedonii, Serbii i Ukrainy w wykonaniu zespołu. Znajdą się one na płycie przygotowywanej w związku z jubileuszem chóru, którego główne obchody odbędą się w listopadzie.