Recenzje

Alina Kurczewska

Poniedziałek
20.06 2022

Julian Steckel - wiolonczela, Orkiestra FP pod dyrekcją Łukasza Borowicza.
Robert Schumann - Koncert wiolonczelowy a-moll, Anton Bruckner - V Symfonia B-dur.

 

fot. Antoni Hoffmann