Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Środa
15.03 2023

Gościem audycji jest Michał Łaszewicz kierownik Katedry Musicalu poznańskiej Akademii Muzycznej, a także założyciel i kierownik artystyczny Męskiego Kameralnego Zespołu Śpiewu Cerkiewnego 'Partes". Mowa m.in.o 2. edycji Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Konkursu Musicalowego oraz o dysertacji doktorskiej na temat wczesnego wielogłosu ruskiego terenów dawnej Rzeczypospolitej i jego rozwoju.

fot. Bartosz Seifert