Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Piątek
09.02 2024

W związku z 26.rocznicą śmierci Edmunda Grabkowskiego autorka przypomina postać byłego dyrektora biura Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, także Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych, a przede wszystkim badacza życia i twórczości Henryka Wieniawskiego. Audycja ilustrowana muzyką wybitnego skrzypka i kompozytora.