Klasyka Muzyczna

Ewa Mikołajewska

Środa
21.02 2024

Chór Dziewczęcy Skowronki CK Zamek w Poznaniu działa od 1950 roku. Jest iednym z najlepszych zespołów chóralnych w Polsce, laureatwm wielu polskich i międzynarodowych konkursów, uczestnikiem licznych festiwali. Gościem audycji jest Alicja Szeluga od 1991 roku dyrygentka i dyrektor artystyczny zespołu. Rozmowę ilustrują nagrania Skowronków.